Forretningsbetingelser

Gyldighed:

Nærværende forretningsbetingelser gælder med mindre andet er aftalt skriftligt, ved indgåelse af aftale om køb af ydelser, produkter eller services fra Diætist Anne Knudsen og Anne Knudsen.

Alle ydelser, kurser, produkter, workshops, 1:1 mentoring/coaching og mentoring forløb udgår fra Diætist Anne Knudsen, v/Anne Knudsen, CVR nr. 37847348 c/o Anne Knudsen,  Vængevej 15, 5700 Svendborg. Mail: kontakt@anneknudsen.dk.

Fortrolighed:

Diætist Anne Knudsen behandler alle dine informationer, oplysninger og alt materiale som måtte komme Diætist Anne Knudsen i besiddelse i forbindelse med udførelsen af arbejdsopgaver og mentoring/coaching fortroligt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Diætist Anne Knudsen deler ikke dine oplysninger, informationer og dit materiale med uvedkommende tredjemand.

Priser:

Alle priser er i danske kroner (DKK) incl. moms.

Betalingsbetingelser vedrørende mentorforløb, kurser, foredrag, 1:1 mentoring/coaching samt andre ydelser:

Mentorforløb, kurser, foredrag og 1:1 mentoring betales ved aftalens indgåelse – med mindre andet aftales. Tilmelding er bindende. Mentorforløb kan betales i rater mod et gebyr – 1. Rate betales inden forløbets opstart. Tilmelding er ligeledes bindende ved ratebetaling.

Mentorforløb, kurser og 1:1 mentoring/coaching afvikles på de angivne tidspunkter. Såfremt der skulle blive tale om ændringer bliver køber orienteret mindst 24 timer i forvejen.

Hvis et kursus, forløb eller andre ydelser skulle blive aflyst på foranledning af Diætist Anne Knudsen, får køber en forholdsmæssig del af det indbetalte beløb retur.

Aflyses en dag på mentorforløb eller kurser på foranledning af Diætist Anne Knudsen, bliver dagen erstattet af en ny dato – efter nærmere aftale.

Tidspunkter for coaching/mentoring sessioner kan ændres op til 24 timer inden din aftale.

Du er selv ansvarlig for at møde op eller ringe op på det aftalte tidspunkt, samt at du har en velfungerende telefon eller internetforbindelse.